منوی سایت
:
 
مشتری گرامی:
شرکت آبنوس آرا،رفع اشکالات و نواقص صندلی شما را در صورت استفاده صحیح به مدت (سه سال)
وجک آن را به مدت (یک سال)از تاریخ خرید تضمین می نماید.شروع گارانتی از زمان صدور فاکتور محاسبه خواهد  شد.
بدیهی است در صورت فقدان اسناد خرید زمان تولید صندلی ملاک خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------
موارد ذیل شامل ضمانت نمی گردد:
*روکش صندلی
*هرگونه خرابی ناشی از واردنمودن ضربات شدید و خرابی های ناشی از حمل و نقل
*استفاده از محصول در سطح ناهموار،ناصاف،محیط های باز و در معرض باد و باران یا مواد شیمیایی
*آسیب های ناشی از تماس با اشیای گرم و آتش و قرارگیری مداوم در معرض نور آفتاب
عدم تطببق شماره مندرج در کارت ضمانت با شماره سریال محصول
*تعمیر یا دستکاری محصول توسط افراد متفرقه و خارج از نظارت واحد خدمات پس از فروش