تجهیز بیمه ایران


شرکت آبنوس آرا با توجه به فعالیت دراز مدت در حیطه ی مبلمان اداری، استفاده از بهترین متریال ها و به کار گیری نیروی ماهر با مراکز و شرکت های گوناگونی از جمله "بیمه ی ایران" تجربه ی همکاری داشته است.

مشتریبیمه ایران
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1397
مهارت هاطراحی دکوراسیون و مبلمان اداری