تجهیز شرکت حمل و نقل بین المللی

در هنگام تجهیز مبلمان اداری توجه به ماهیت و فضای کسب و کار هدف اهمیت بسیاری دارد. شرکت آبنوس آرا با تکیه بر سابقه ی طولانی خود در طراحی و اجرای مبلمان اداری، تجهیز شرکت حمل و نقل درسا ترابر اصفهان را برعهده داشته است✔️

مشتریشرکت حمل و نقل بین المللی
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1397
مهارت هاطراحی دکوراسیون و مبلمان اداری