تجهیز مبلمان اداری صنایع شیمیایی

 

آبنوس آرا تجهیز سالن کنفرانس صنایع شیمیایی اصفهان را برعهده داشته و نتیجه ی نهایی این پروژه با طراحی زیبا و همپنین استفاده از بهترین متریال ها رضایت کارفرما را به همراه داشته است.

مشتریمبلمان اداری صنایع شیمیایی
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1397
مهارت هاطراحی دکوراسیون و مبلمان اداری