تجهیز گروه صنعتی چدن سازان

یکی از پروژه های بزرگ شرکت آبنوس آرا تجهیز مبلمان اداری شرکت تولیدی چدن سازان اصفهان بوده؛ در این پروژه مبلمان اداری کاملا مناسب با فضای این شرکت طراحی و تولید گردیده و نتیجه ی نهایی کار منطبق با انتظارات کارفرما بوده است.✔️

مشتریگروه صنعتی چدن سازان
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1398
مهارت هاطراحی دکوراسیون و مبلمان اداری

رضایت گروه صنعتی چدن سازان

 

در این ویدئو نظر جناب مهندس ذاکر، مدیر فنی شرکت چدن سازان را در خصوص تجربه ی همکاری با آبنوس آرا می شنوید. یکی از نکات حائز اهمیت در طراحی مبلمان اداری، تناسب بین دکوراسیون و کاربری محیط است. شرکت آبنوس آرا با اتکا به تجربیات گسترده ی خود در خصوص طراحی و تولید مبلمان اداری، توجه ویژه ای به این نکته دارد؛ همچنین تطابق محصول نهایی با نظر کارفرما از اولویت های ما بوده و اعمال نظرات ایشان در مراحل مختلف طراحی تولید و اجرا همواره در دستور کار شرکت آبنوس آرا است.