طراحی و اجرای داروخانه بیمارستان ولیعصر

با توجه به اینکه محصولات یک داروخانه در ابعاد و احجام و رنگ های مختلفی هستند ، در این پروژه از یک رنگ غالب خنثی و یک رنگ ترکیبی سازمانی استفاده شده است. طبقه های شیشه ای متحرک باعث نمایش بهتر محصولات است و سازهای تخصصی برای محصولات بصورت جزیره اجرا گردیده.

مشتریجناب آقای جورکش
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1399
مهارت هاطراحی و اجرای دکوراسیون فروشگاهی